Priser

Fra 23.08.17 gjelder følgende priser:

Samtaleterapi, enkeltperson (60 min) kr 750,-

Samtaleterapi, enkeltperson (90 min) kr 1125,-

Par/familiesamtale, en terapeut (60 min) kr 900,-

Par/familiesamtale, to terapeuter (60 min) kr 1200,-

Par/familiesamtale, to terapeuter (90 min) kr 1750,-

Annet arbeid (telefoner, uttalelser etc.), pr. påbegynte 15 min: kr. 175,-

NB: For timer på ettermiddag/kveldstid (etter kl 1600) tas et tillegg på kr. 200,- pr. time.

Betaling

Betaling skjer i hovedsak ved bruk av bankterminal. Etter avtale kan man også betale kontant, få tilsendt faktura eller betale via nettbank senest 3 dager etter timen.

Avbestilling

Timer som ikke er avbestilt eller endret innen 24 timer før avtalt tid må betales i sin helhet.

Attester/uttalelser/telefoner

Når vi bes snakke med pårørende, fastlege eller andre instanser tas det betalt tilsvarende den tiden som benyttes etter en takst på kr. 175,- pr. påbegynte 15 min. Det samme gjelder uttalelser og erklæringer.