Hva vi tilbyr

 

Vi tilbyr følgende tjenester:Kreativ Vekst

  • Samtaleterapi
  • Parterapi
  • Samlivskurs
  • Sjelesorg
  • Livsveiledning

 

Drøfting med psykologspesialist

I enkelte tilfeller søkes det kontakt med psykologspesialist for å drøfte faglige problemstillinger samt om det kan være hensiktsmessig å viderehenvise saken til psykolog.